Nõukoda

Vana-Pärnu ja Ülejõe linnaosa arenguteed

Vana-Pärnu kultuurikeskuses 2013. aasta veebruaris toimunud Pärnu linnavalitsuse infopäeval teavitas muinsuskaitse peaspetsialist Liina Hansen kohalolijaid muinsuskaitse eritingimustest Pärnu linna üldplaneeringule, kavandatavatest miljööalade tingimustest Vana-Pärnus ja Ülejõel ning arheoloogiamälestiste tingimustest.

Kuna jutuks oli kõiki linnakodanikke puudutav Pärnu linna üldplaneering, sai samas selgeks kui vähesed linnakodanikud on planeeringutega kursis. Seltsi juhatus otustas seepeale kokku kutsuda Vana-Pärnu ja Ülejõe asukaid esindava nõukoja, et linnaosade elanike arvamused ja ettepanekud jõuaksid linnaelu korraldajateni. Kuu aega kestnud selgistustöö järel laekus juhatusele 20 sooviavaldust-nõusolekut ja nõukoja esimene istung saigi teoks 21. märtsil 2014.

Tänaseks on nõukoda (18 liiget) pidanud kümmekond istungit ja arutelude ning linnaelu korraldajatega kohtumiste tulemusena on valminud Vana-Pärnu ja Ülejõe linnaosa elanike küsitlusleht (küsitlus toimub jaanuar-veebruar 2016), mille tulemina sätestab nõukoda paikkonna võimalikud arenguteed ja edastab koondi Pärnu linnavalitsusele usuga, et linnaelu planeerijad rahva arvamusega ka arvestavad.

Küsitluse tulem
Ettepanekud linnavalitsusele