3.advent 2017ja 24. Pärnu Romanss, seltsi lauljad, sõnameistrid, pillimehed