Tegutsevad ringid

Tantsurühm VESIROOS, juhendab  Elma Killing (tel. 5622 5154)

Segatantsurühm ELMAKAD, juhendab Elma Killing (tel. 56225154)

Liikumisrühm ILSE, juhendab ja loob  rühmale tantse Aime Alttoa (tel. 5544 728)

Lauluring HÕBENE, juhendab  Taimi Laitus (tel. 5590 1669)

Käsitööring ISETEGIJA, juhendab Aino Raedov (tel. 56222235)

Pillirühm  KARMOŠKASEMUDjuhendab Taimi Laitus (tel. 5590 1669)

Pärnu Suleklubi, klubi president Reet Sai (tel. 53484121)

Kolm võimlemisrühma,

terviseparandajaid juhendab Aime Alttoa (tel. 5544 728)