Meist

Untitled-1

    Seltsitegevus Vana-Pärnus sai hoo sisse selle sajandi esimesel aastal, kui grupp hakkajaid inimesi  otsustas asutada seltsi eesmärgiga kaasata linnaosa asukad paikkonna elukorralduse paremustamisse, luua rahvale võimalused vaba aja veetmiseks ja kultuurilise tegvuse hoogustamiseks, innustada  huvialadega seotud ühenduste ja huviklubide tegevust.

  

  1. aprillil 2000 kandiski Pärnu maakohtu registriosakond Vana-Pärnu seltsi (tol ajal Kollisti seltsi nime all)  mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.  
  1. mail 2000 sõlmis seltsi juhatus Kollisti maja (Haapsalu mnt 11) omanikega ruumide kasutamise lepingu, mille kohaselt sai selti päralt maja kolmas korrus.    
  1. jaanuaril 2001 allkirjastasid linnaosa ettevõtjate (Pärnu Sadam, Matcom, Pärnu Laevatehas, Deka Laevavarustaja), Pärnu linnavalitsuse ja seltsi esindajad koostöölepingu Kollisti maja kolmanda korruse kohandamiseks Vana-Pärnu linnaosa elanike päevakeskuseks. Keskus avas uksd  27. mail 2001, Vana-Pärnu 750 aastapäeva ürituste raames.
  1. septembril 2003 võttis seltsi üldkoosolek vastu otsuse soosida keskuses ringide tegevust. Nii alustavadki üksteise  järel tantsuring VESIROOS, lauluring  ATSAKAD (nüüdne HÕBENE), käsitööring LAPITEKK (nüüdne ISETEGIJA), liikumisrühm TERVIS (nüüdne ILSE) ja tervisevõimlejate rühm, peagi ühines seltsi ringidega PÄRNU  SULEKLUBI
  1. mail 2009 läkitas seltsi juhatus  palvekirja Pärnu linnavalitsusele leida Kollisti majas asuvate ruumide asemele uued, et vahetada kolmadal  korrusel asuvad, raskesti ligipääsetavad ja rõsked ruumid inimsõbralikemate  vastu välja.

Suvel 2010 koliski selts linnavalitsuse korralduse järgselt oma vara Ülejõele, Jannseni tänava vanasse koolimajja, Ülejõe  raamatukogu alt vabanenud maja tiiba. Seltsitegevus jätkus täie hooga, juurdetulnute arvel ületas seltsiliikmete arv saja piiri, kasvas ringides tegutsejate hulk (nõutumaks osutus võimlemisrühm, ja kuna saal suudab korraga vastu võtta vaid paarkümmend terviseparandajat, jätkas rühm tegutsemist nn kolmes vahetuses).

Küll väike, kuid hubane ja hea akustikaga saal viis seltsi juhtkonnas otsuseni, et igas kuus peab toimuma vähemalt kaks avalikku kontserti või üritust. Nii on see läbi viie tegevuaasta ka toiminud, lisaks kohtumised – arutelud linnavalitsejatega, tuntud-tunnustatud avaliku elu tegelastega jne. Siinide paigaldamine saali ühele seinale võimaldab näituseks üles seada igas suuruses kunstiteoseid.

Läbi tegevusaastate on seltsil välja kujunemud omad traditsioonilised suurettevõtmised:

  • õppesõidud ja suvised huvireisid;
  • tervisepäev „Toome tervise koju tagasi“ (kevadel Pärnu päeva raames);
  • kepikõnnipäev ja jalgrattamatk (sügiseti);
  • hooaja lõpetamine avaliku Jannseni aia piknik-aiapeoga                                                           (aias kontsert seltsi ringides tegutsejailt, saalis käsitööringi näitusmüük jne)
  • „Teeme ära“ talgupäev keskuse, keskuse ümbruse ja Jannseni aia korrastamiseks

pilt

   Ülejõe algkooli maja, mis valmis 1872. aastal, on olnud koduks algkoolile lisaks veel lasteaiale, ametikoolile, raamatukogule.2014 aasta sügisest on maja tervenisti Vana-Pärnu  seltsi ja  kultuurikeskuse  päralt.

   Tol 2010. aastal, kui selts kolis Haapsalu maanteelt Jannsenei tänava eakasse koolimajja, oli maja seis üsna nutune: vanadusest väsinud esiuksest ning poolikute ja võrelevate klaasidega aknaist tuhises tuul ja lumi sisse, rääkimata varisemisohtlikest räästakastidest, värvitust esiküljest, saali parkettpõranda õnnetust seisust, eluohtlikuks pehkinud tagatrepist  ja …     Head meelt tegi vaid uus katus.

Maja sees suve läbi kestnud remondi järel alustasid ringid septembris tegevust ja seltsi üldkoosolek otsustas nimetada Kollisti seltsi ümber Vana-Pärnu kultuuriseltsiks.

      Juba järgmisel aastal (2011) sai maja linnavalitsuse tellimusel ja rahastamisel uue esiukse,  seltsi eestvõttel ja linnavalaituse ning Pärnu Laevatehase toetusel sai silendatud-plaadistatud künklik ukseesine, majal uuendatud räästakastid. Seltsi hea toetaja,  Pärnu Laevatehas,  paigladas majaesisele jalgrattahoidja.
   2012. aasta  „Teeme ära“ talgupäeval kraapisid talgulised maja esi- ja Jaani tänava poolse külje laudiselt vanad värviraasmed maha ning Samaaria turvakodu ja aktiviseerimiskeskuse Tulevik töömeeste tööst ning seltsi, linnavalitsuse ja laevaremonditehase rahastamisel sai maja esi- ja Jaani tänava poolne külg sügiseks uue värvikatte peale, hiidpärnade pügamine päästis siseruumid pimeduse küüsist.

pilt 3 pilt 2

Kultuurikeskuse uuendamine jätkus  2013. aastalgi, linnavalitsuse tellimusel-rahastamisel  sai maja sügiseks uue aiaukse koos trepi ja kaldteega.

pilt 4      15. oktoober 2013

2014. aasta jaanipäevaks kolis majast välja raamatukogu. Linnavalitsuse tellimusel-rahastamisel akende vahetus ja ümberehitused majas küll venisid sügise peale, kuid 11.novembril, seltsiliste ja heade abiliste koosviibimisega kuulutas Vana-Pärnu selts avalikkusele, et viis aastat „sünnitusvalude“ käes vaevelnud Vana-Pärnu keskus on sündinud.

Keskuses tegutsevate ringide nimekiri pikenes pillirühmaga KARMOŠKASEMUD ja koosmänguharjutustega alustasid akordionistid (mängijaid on kolm, neid juhendab Taimi Laitus).

pilt 5  1. oktoober 2014

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on PB071467-1-768x1024.jpg   Uuenduste käigus valmis käsitöötuppa kööginurk ja lugemistuppa mängudenurk

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on P3240999-1-1024x768.jpg

pilt 6   1. oktoober 2015